Tekniske spesifikasjoner

Motor: 230 hk Renault 6Q10 (220 hk kont.)Rekkemotor med seks hengende sylindere

Propell: Ratier to-bladet aluminium (CS)

Maks avgangsvekt: 1.450 kg

Maks vekt i bagasjerom: 50 kg

Tomvekt: ca 1.000 kg (tbc)

Max fuel: 194 liter

Useful load: ca. 450 kg

Drivstoff: min 80 oktan (bruker 100LL i dag)

Olje: mineralolje, viskositet 100

Fuelforbruk, 65 %: ca 46 liter/time

Fuelforbruk, 75 %: ca 55 liter/time

Oljeforbruk: typisk 0,5 – 2,0 liter/time

Endurance: 4 t 20 min (u/reserve)

Range: 620 NM u/reserve

Lengde/spenn/høyde: 8,29 / 10,62 / 2,85 meter

Flatebelastning: 84,2 kg/m2

 
 
Ytelser

Stigeevne: 785–1.130 fot per minutt (ved maksvekt)

Avgangsdistanse: 180 meter

Landingsdistanse: 130 meter

Maks cruise: 303 km/t – 163 ktas (kont. ved mtow)

Service-ceiling: 17.800 fot (Renault)

 

Hastigheter

Vr: 100 km/t – 54 kias ved 20° flaps

Vy: 170 km/t – 92 kias

Vx: 140 km/t – 75 kias

Cruise, 75 %: 280-303 km/t –151-162 ktas

Cruise, 65%: 265 km/t – 142 ktas

Vne: 350 km/t – 189 ktas

Steilehastighet: ca 75 km/t – 40 kias (med flaps)

Maks hastighet m/ flaps: 190 km/t – 102 kias

Maks hastighet m/ gear: 180 km/t – 97 kias

Descend: 140 km/t /75 kias

Innflygingshastighet: 105 km/t – 57 kias (med 50° flaps)

Landingshastighet: 85 km/t – 46 kias

Comments