Tekniske spesifikasjoner

Motor: 285 hk Huosai -6J1A Stjernemotor (luftkjølt) med ni sylindere

Propell: Spesial for flytypen

Maks avgangsvekt: 1.400 kg

Maks vekt i bagasjerom: 45 kg

Tomvekt: ca 1.100 kg 

Max fuel: 154 liter

Drivstoff: min 73 oktan (bruker 100LL i dag)

Olje: mineralolje, viskositet 100

Lengde/spenn/høyde: 8,46 / 10,22 / 3,25 meter

Flatebelastning: 82,4 kg/m2

Max G-belastning:  +6  -3 
 
Ytelser

Avgangsdistanse: 230 meter

Landingsdistanse: 350 meter

Maks cruise: 310 km/t – 166 ktas (kont. ved mtow)

 

Hastigheter

Vr: Roter 100 km/t – 54 kias

Vy (best rate of climb): 170 km/t – 92 kias

Max Cruise Speed: 310 km/t –166 ktas

Vne: 350 km/t – 189 ktas

Steilehastighet: ca 106 km/t – 57 kias (clean)

Steilehastighet: ca 112 km/t – 61 kias (med flaps)

Maks hastighet m/ flaps: 180 km/t – 98 kias

Maks hastighet m/ gear: 200 km/t – 108 kias

Descend: 140 km/t /75 kias

Innflygingshastighet: 160 km/t – 86 kias 

Landingshastighet: 150 km/t – 80 kias

     Manoeuvre     Entry Speed

                      Km/h        Kts

Loop:            300           162

Roll:              250           135

Stall Turn:     250          135

Immelmann: 310          168

Comments