Oppvisning

Messerschmitt 108 / Nord 1002 egner seg meget godt i flyshow. Flyet er en klassiker, flere eksemplarer har vært på norsk register gjennom historien.
Se mer deljer her. Flyet var langt forut for sin tid da det ble konstruert i 1933, og ble umiddelbart svært populært. Det var også i svært utstrakt bruk av
Luftwaffe under krigen - hver tysk skvadron hadde ett eksemplar til bruk for personaltransport (se eksempel her
 
I Norge finnes flere piloter med oppvisningstillatelse på maskinen, og maskinen stilles gjerne til rådighet på flyshow. Vi vil gjerne vise frem maskinen! Acroflyging er ikke lenger tillatt med maskinen. Det er imidlertid mange muligheter for å vise frem maskinen i lufta  for et flyshowpublikum uten å fly "hard" akro.
 
Ta nærmere kontakt for mer detaljer og priser. Kontaktinfo finnes her.
 
 
Comments